Series 9 – Výsledky studie

pro doložení tvrzení „Nejúčinnější a nejpohodlnější holení / holicí strojek na světě, testováno na třídenním strništi“.

Bylo provedeno celkem sedm různých studií, které potvrzují tato reklamní sdělení: „Nejúčinnější a nejpohodlnější holicí strojek na světě“ nebo „Nejúčinnější a nejpohodlnější holení na světě“. Čtyři studie (níže označované jako studie 1–4) realizoval ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung [ipi institut pro výzkum produktů a trhu] ve Stuttgartu. Tento institut realizoval testy se subjektivním hodnocením ze strany spotřebitelů holicího strojku „Braun Series 9“ v porovnání se čtyřmi různými konkurenčními holicími strojky. Ve třech dalších studiích (níže označovaných jako studie 5-7) se pomocí optického procesu měření objektivně hodnotila účinnost holení pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ na třídenním strništi, opět v porovnání se třemi konkurenčními produkty. Podrobný popis jednotlivých studií naleznete níže. Termín „účinnost holení“ odkazuje na množství vousů, které holicí strojek odstraní při jednom tahu / za jednotku času; „šetrnost k pokožce“ odkazuje na to, jak malé podráždění nastane během a po holení.

Mezi testovanými konkurenčními přístroji byly prémiové holicí strojky následujících konkurenčních značek: Philips, Panasonic a Remington – včetně dvou rotačních holicích systémů („Philips Series 9000“ a „Remington HyperFlex“) a dvou oscilačních holicích systémů („Panasonic Lamdash 5“ a „Remington SmartEdge Pro“). „Braun Series 9“ je holicí strojek s oscilačním holicím systémem.

Studie 1: Objektivní hodnocení účinnosti holení pomocí holicího strojku Braun Series 9 a strojku Philips Series 9000 Prestige (test č.: 316_CS_318E)

Cíl testu: Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu: Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu Realizace testu: qplusq OHG, Wiesbaden Časový rámec: 18. 9. 2018 až 27. 9. 2018 Účastníci testu: 30 mužů ve věku mezi 25 a 51 lety, kteří nemají vousy, holí se na sucho nejméně pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než pět let a jako nový stál nejméně 150 EUR. Účastníci testu byli rozděleni na 50 % uživatelů rotačního systému a 50 % uživatelů systému lineárního holení. Test byl prováděn na třídenním strništi. Způsob hodnocení: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora. Měřená veličina: Bylo hodnoceno, jak se při holení zmenší třídenní strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Čím účinnější je holicí strojek, tím kratší vousy a menší množství jich zanechává po stejné době holení; měřená veličina se výrazněji sníží. To odpovídá vizuálnímu dojmu zákazníka. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány. Forma testu: Supervizor testu ve společnosti qplusq dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Philips Series 9000 Prestige. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Holení bylo každých 15 a 30 vteřin přerušeno, aby se změřila míra odstranění vousů. Výsledky: Braun Series 9 odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než Philips Series 9000 Prestige.

Studie 2: Objektivní hodnocení účinnosti holení pomocí holicího strojku Braun Series 9 a strojku Panasonic Lamdash 5 blade ES-CLV9CX (test č.: 300_CS_417E)

Cíl testu: Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu: Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu Realizace testu: qplusq OHG, Wiesbaden Časový rámec:4. 12. 2017 až 14. 12. 2017 Účastníci testu: 31 mužů ve věku mezi 23 a 50 lety, kteří nemají vousy, holí se na sucho nejméně pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než pět let a jako nový stál nejméně 150 EUR. Všichni účastníci testu používali lineární systém holení. Test byl prováděn na třídenním strništi. Způsob hodnocení: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora. Měřená veličina: Bylo hodnoceno, jak se při holení zmenší třídenní strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Čím účinnější je holicí strojek, tím kratší vousy a menší množství jich zanechává po stejné době holení; měřená veličina se výrazněji sníží. To odpovídá vizuálnímu dojmu zákazníka. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány. Forma testu: Supervizor testu ve společnosti qplusq dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Holení bylo každých 15 a 30 vteřin přerušeno, aby se změřila míra odstranění vousů. Výsledky: Braun Series 9 odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než Panasonic Lamdash 5 blade ES-CLV9CX.

Studie 3: Objektivní hodnocení účinnosti holení pomocí holicího strojku Braun Series 9 a vylepšené verze strojku Philips Series 9000 (test č.: 271_CS_116E)

Cíl testu: Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu: Místo konání:CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu Realizace testu:Seickel Market Research Institute, Frankfurt Časový rámec:1. 3. 2016 až 11. 3. 2016 Účastníci testu: 34 mužů ve věku mezi 23 a 48 lety, kteří nemají vousy, holí se na sucho nejméně pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než pět let a jako nový stál nejméně 150 EUR. Účastníci testu byli rozděleni na 50 % uživatelů rotačního systému a 50 % uživatelů systému lineárního holení. Test byl prováděn na třídenním strništi. Způsob hodnocení: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora. Měřená veličina: Bylo hodnoceno, jak se při holení zmenší třídenní strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Čím účinnější je holicí strojek, tím kratší vousy a menší množství jich zanechává po stejné době holení; měřená veličina se výrazněji sníží. To odpovídá vizuálnímu dojmu zákazníka. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány. Forma testu: Supervizor testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí vylepšené verze strojku Philips Series 9000. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Holení bylo každých 15 a 30 vteřin přerušeno, aby se změřila míra odstranění vousů. Výsledky: Braun Series 9 odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než vylepšená verze Philips Series 9000.

Studie 4: Objektivní hodnocení účinnosti holení pomocí holicího strojku Braun Series 9 a strojku Panasonic Lamdash 5 blade ES-CLV9A (test č.: 267_CS_116E)

Cíl testu: Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu: Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu Realizace testu: Seickel Market Research Institute, Frankfurt Časový rámec: 19. 1. 2016 až 28. 1. 2016 Účastníci testu: 34 mužů ve věku mezi 23 a 52 lety, kteří nemají vousy, holí se na sucho nejméně pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než pět let a jako nový stál nejméně 150 EUR. Všichni účastníci testu jsou uživateli lineárního systému holení. Test byl prováděn na třídenním strništi. Způsob hodnocení: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora. Měřená veličina: Bylo hodnoceno, jak se při holení zmenší třídenní strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Čím účinnější je holicí strojek, tím kratší vousy a menší množství jich zanechává po stejné době holení; měřená veličina se výrazněji sníží. To odpovídá vizuálnímu dojmu zákazníka. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány. Forma testu: Supervizor testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Holení bylo každých 15 a 30 vteřin přerušeno, aby se změřila míra odstranění vousů. Výsledky: Braun Series 9 odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než Panasonic Lamdash 5 blade ES-CLV9A.

Studie 5: Objektivní hodnocení účinnosti holení pomocí holicího strojku Braun Series 9 a strojku Remington HyperFlex Pro XR1370 (test č.: 217_CS_413S)

Cíl testu: Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu: Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu Realizace testu: Seickel Market Research Institute, Frankfurt Časový rámec: 14. 11. 2013 až 26. 11. 2013 Účastníci testu: 24 mužů ve věku mezi 22 a 49 lety, kteří nemají vousy, holí se na sucho nejméně pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než čtyři roky a jako nový stál nejméně 150 EUR. Účastníci testu byli rozděleni na 50 % uživatelů rotačního systému a 50 % uživatelů systému lineárního holení. Test byl prováděn na třídenním strništi.
Způsob hodnocení: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora.
Měřená veličina: Bylo hodnoceno, jak se při holení zmenší třídenní strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Čím účinnější je holicí strojek, tím kratší vousy a menší množství jich zanechává po stejné době holení; měřená veličina se výrazněji sníží. To odpovídá vizuálnímu dojmu zákazníka. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány. Forma testu: Supervizor testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Remington HyperFlex Pro. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Holení bylo každých 15 a 45 vteřin přerušeno, aby se změřila míra odstranění vousů. Výsledky: Braun Series 9 odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než Remington HyperFlex Pro.

Studie 6: Porovnání holicího strojku Braun Series 9 (9260s) a strojku Philips Series 9000 Prestige ve spotřebitelském testu (test č.: M185066)

Cíl testu: Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a Philips Series 9000 Prestige v uživatelském testu. Test byl zaměřen na měření času holení a na osobní názor uživatelů s ohledem na výsledky holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu: Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu Realizace testu: Seickel Market Research Institute, Frankfurt Časový rámec: 31. 10. 2018 až 13. 12. 2018 Účastníci testu: 100 mužů ve věku od 18 do 65 let bez vousů, kteří se holí alespoň třikrát až čtyřitkrát týdně a jsou ochotni za prémiový holicí strojek zaplatit 100 EUR. Účastníci testu byli rozděleni na 50 % uživatelů rotačního systému a 50 % uživatelů systému lineárního holení.Test byl prováděn na třídenním strništi. Forma testu: Test se konal ve zkušebním institutu pod dohledem. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Philips Series 9000 Prestige. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Supervizor testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po holení účastník testu pomocí elektronického dotazníku hodnotil mimo jiné následující atributy holení pro obě poloviny tváře: obecná spokojenost s holením, rychlost holení, rychlost holení jedním tahem a šetrnost k pokožce.
Výsledky: Braun Series 9 byl hodnocen jako lepší na třídenní strniště než Philips Series 9000 Prestige v atributech holení – obecná spokojenost s holením, rychlost holení, rychlost holení jedním tahem a celková šetrnost k pokožce; výhody jsou statisticky významné (interval spolehlivosti min. 95 %). Měřená doba holení na třídenním strništi na polovině obličeje je rovněž výrazně kratší při holení se strojkem Braun Series 9 než při holení se strojkem Philips Series 9000 Prestige (interval spolehlivosti min. 95 %).

Studie 7: Porovnání holicích strojků Braun Series 9 (9260s) a Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9CX) ve spotřebitelském testu (test č. M185016)

Cíl testu: Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a Philips Series 9000 Prestige v uživatelském testu. Test byl zaměřen na měření času holení a na osobní názor uživatelů s ohledem na výsledky holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu: Místo konání: ipi Institut pro výzkum trhu ve Stuttgartu Časový rámec: 8. 2. 2018 až 9. 5. 2018 Účastníci testu: 100 mužů ve věku od 18 do 65 let bez vousů, kteří se holí třikrát až čtyřikrát týdně a jsou ochotni za prémiový holicí strojek zaplatit 100 EUR. Všichni účastníci doma používali holicí strojek s oscilačním systémem. Test byl prováděn na třídenním strništi.
Forma testu: Test se konal ve zkušebním institutu pod dohledem supervizora testu. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9CX. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Supervizor testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po holení účastník testu hodnotil pomocí elektronického dotazníku mimo jiné následující atributy holení pro obě poloviny tváře: obecná spokojenost s holením, rychlost holení a šetrnost k pokožce.
Výsledky: Braun Series 9 byl hodnocen jako lepší na třídenní strniště než Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9X v atributech holení – obecná spokojenost s holením, rychlost holení a celková šetrnost k pokožce; výhody jsou statisticky významné (interval spolehlivosti min. 95 %). Měřená doba holení na třídenním strništi na polovině obličeje je rovněž výrazně kratší při holení se strojkem Braun Series 9 než při holení se strojkem Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9CX (interval spolehlivosti min. 95 %).

Studie 8: Porovnání holicích strojků Braun Series 9 (9090cc) a vylepšené verze Philips Series 9000 (S9711) ve spotřebitelském testu (test č. M165023)

Cíl testu: Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a vylepšené verze Philips Series 9000 v uživatelském testu. Test byl zaměřen na měření času holení a na osobní názor účastníků testu s ohledem na výsledky holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu: Místo konání: ipi Institut pro výzkum trhu ve Stuttgartu Časový rámec: 4. 5. 2016 až 30. 6. 2016 Účastníci testu: 107 mužů ve věku od 18 do 65 let bez vousů, kteří se holí nejméně třikrát až čtyřikrát týdně a jsou ochotni za holicí strojek zaplatit 150 EUR. Účastníci testu byli rozděleni na 49 % uživatelů rotačního systému a 51 % uživatelů systému lineárního holení. Test byl prováděn na třídenním strništi.
Forma testu: Test se konal ve zkušebním institutu pod dohledem supervizora testu. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí vylepšené verze Philips Series 9000. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Supervizor testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po holení účastník testu pomocí elektronického dotazníku hodnotil mimo jiné následující atributy holení pro obě poloviny tváře: obecná spokojenost s holením, rychlost holení, rychlost holení jedním tahem a šetrnost k pokožce.
Výsledky: Braun Series 9 byl hodnocen jako lepší na třídenní strniště než vylepšená verze Philips Series 9000 v atributech holení – obecná spokojenost s holením, rychlost holení, rychlost holení jedním tahem; výhody jsou statisticky významné (interval spolehlivosti min. 95 %). Měřená doba holení na třídenním strništi na polovině obličeje je rovněž výrazně kratší při holení se strojkem Braun Series 9 než při holení s vylepšenou verzí strojku Philips Series 9000 Prestige (interval spolehlivosti min. 95 %). Šetrnost k pokožce byla u obou holicích strojků hodnocena jako srovnatelná.

Studie 9: Porovnání holicího strojku Braun Series 9 (9090cc) a vylepšené verze Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9A) ve spotřebitelském testu (test č. M165004)

Cíl testu: Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicího strojku Braun Series 9 a vylepšené verze Panasonic Lamdash 5 v uživatelském testu. Test byl zaměřen na měření času holení a na osobní názor účastníků testu s ohledem na výsledky holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu: Místo konání: ipi Institut pro výzkum trhu ve Stuttgartu Časový rámec: 2. 3. 2016 až 8. 4. 2016 Účastníci testu: 100 mužů ve věku od 18 do 65 let bez vousů, kteří se holí nejméně třikrát až čtyřikrát týdně a jsou ochotni za holicí strojek zaplatit 150 EUR. Všichni účastníci doma používali holicí strojek s lineárním systémem. Test byl prováděn na třídenním strništi.
Forma testu: Test se konal ve zkušebním institutu pod dohledem supervizora testu. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Supervizor testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po holení účastník testu hodnotil pomocí elektronického dotazníku mimo jiné následující atributy holení pro obě poloviny tváře: obecná spokojenost s holením, rychlost holení a šetrnost k pokožce.
Výsledky: Braun Series 9 byl hodnocen jako lepší na třídenní strniště než Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A v atributu rychlost holení; výhoda je statisticky významná (interval spolehlivosti min. 95 %). Měřená doba holení na třídenním strništi na polovině obličeje je rovněž výrazně kratší při holení se strojkem Braun Series 9 než při holení se strojkem Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A (interval spolehlivosti min. 95 %). Šetrnost k pokožce byla u obou holicích strojků hodnocena v případě třídenního strniště jako srovnatelná.

Studie 10: Porovnání holicích strojků Braun Series 9 a Remington SmartEdge Pro XF 8700 ve spotřebitelském testu (test č. M155015)

Cíl testu: Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a Remington Smart Edge Pro v uživatelském testu. Test byl zaměřen na měření času holení a na subjektivní názor účastníků testu s ohledem na výsledky holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu: Místo konání: ipi Institut pro výzkum trhu ve Stuttgartu Časový rámec: 9. 3. 2015 až 2. 4. 2015 Účastníci testu: 52 mužů ve věku od 18 do 65 let bez vousů, kteří se holí nejméně třikrát týdně a jsou ochotni za holicí strojek zaplatit 130 EUR. Všichni účastníci doma používali holicí strojek s lineárním systémem. Test byl prováděn na třídenním strništi.
Forma testu: Test se konal ve zkušebním institutu pod dohledem supervizora testu. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Remington Smart Edge Pro. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Supervizor testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po holení účastník testu pomocí elektronického dotazníku hodnotil mimo jiné následující atributy holení pro obě poloviny tváře: obecná spokojenost s holením, rychlost holení, rychlost holení jedním tahem a šetrnost k pokožce.
Výsledky: Braun Series 9 byl hodnocen jako lepší na třídenní strniště než Remington Smart Edge Pro v atributech holení – obecná spokojenost s holením, rychlost holení, rychlost holení jedním tahem a celková šetrnost k pokožce; výhody jsou statisticky významné (interval spolehlivosti min. 95 %). Měřená doba holení na třídenním strništi na polovině obličeje je rovněž výrazně kratší při holení se strojkem Braun Series 9 než při holení se strojkem Remington Smart Edge Pro (interval spolehlivosti min. 95 %).

Studie 11: Porovnání holicích strojků Braun Series 9 a Remington HyperFlex Pro XR 1370 ve spotřebitelském testu (test č. M135113)

Cíl testu: Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a Remington HyperFlex Pro XR1370 v uživatelském testu. Test byl zaměřen na měření času holení a na subjektivní názor účastníků testu s ohledem na výsledky holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu: Místo konání: ipi Institut pro výzkum trhu ve Stuttgartu Časový rámec: 11. 11. 2013 až 15. 11. 2013 Účastníci testu: 103 mužů ve věku od 25 do 60 let bez vousů, kteří se holí nejméně třikrát týdně a jsou ochotni za holicí strojek zaplatit 130 EUR. Účastníci testu byli rozděleni na 50 % uživatelů rotačního systému a 50 % uživatelů systému lineárního holení. Test byl prováděn na třídenním strništi.
Forma testu: Test se konal ve zkušebním institutu pod dohledem supervizora testu. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, tj. muži si holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí strojku Remington HyperFlex. Následující den po testu byly příslušné holicí strojky použity na opačné straně obličeje. Supervizor testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po holení účastník testu pomocí elektronického dotazníku hodnotil mimo jiné následující atributy holení pro obě poloviny tváře: obecná spokojenost s holením, rychlost holení, rychlost holení jedním tahem a šetrnost k pokožce.
Výsledky: Braun Series 9 byl hodnocen mimo jiné jako lepší na třídenní strniště než Remington HyperFlex v atributech holení – obecná spokojenost s holením, rychlost holení, rychlost holení jedním tahem a šetrnost k pokožce; výhody jsou statisticky významné (interval spolehlivosti min. 95 %). Měřená doba holení na třídenním strništi na polovině obličeje je rovněž výrazně kratší při holení se strojkem Braun Series 9 než při holení se strojkem Remington HyperFlex (interval spolehlivosti min. 95 %).