Series 9 – Výsledky studie

Series 9 – Výsledky studie

pro doložení tvrzení „Nejúčinnější a nejpohodlnější holení / holicí strojek na světě, testováno na třídenním strništi“.

Bylo provedeno celkem sedm různých studií, které potvrzují tato reklamní sdělení: „Nejúčinnější a nejpohodlnější holicí strojek na světě“ nebo „Nejúčinnější a nejpohodlnější holení na světě“.
Čtyři studie (níže označované jako studie 1–4) realizoval ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung [ipi institut pro výzkum produktů a trhu] ve Stuttgartu. Tento institut realizoval testy se subjektivním hodnocením ze strany spotřebitelů holicího strojku „Braun Series 9“ v porovnání se čtyřmi různými konkurenčními holicími strojky.
Ve třech dalších studiích (níže označovaných jako studie 5-7) se pomocí optického procesu měření objektivně hodnotila účinnost holení pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ na třídenním strništi, opět v porovnání se třemi konkurenčními produkty. Podrobný popis jednotlivých studií naleznete níže.
Termín „účinnost holení“ odkazuje na množství vousů, které holicí strojek odstraní při jednom tahu / za jednotku času; „šetrnost k pokožce“ odkazuje na to, jak malé podráždění nastane během a po holení.

Mezi testovanými konkurenčními přístroji byly prémiové holicí strojky následujících konkurenčních značek: Philips, Panasonic a Remington – včetně dvou rotačních holicích systémů („Philips Series 9000“ a „Remington HyperFlex“) a dvou oscilačních holicích systémů („Panasonic Lamdash 5“ a „Remington SmartEdge Pro“). „Braun Series 9“ je holicí strojek s oscilačním holicím systémem.

Studie 1

Porovnání holicích strojků Braun Series 9 (9090cc) a vylepšené verze Philips Series 9000 (9711) ve spotřebitelském testu (test č. M165023)

Cíl testu:

Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a vylepšené verze Philips Series 9000 v uživatelském testu. Test se zaměřoval na délku holení a subjektivní vnímání účastníků testu, pokud jde o výsledek holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu:

Místo konání:ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung ve Stuttgartu
Časový rámec: 4. května 2016 až 30. června 2016
Účastníci testu: 107 hladce oholených mužů ve věku od 18 do 65 let, kteří se holí alespoň třikrát až čtyřikrát týdně a jsou ochotni za holicí strojek utratit 150 eur.
Ve skupině těchto mužů používalo doma 51 % rotační holicí systém a 49 % lineární oscilační holicí systém. Test byl prováděn u mužů s třídenním strništěm a jednodenním strništěm.
Forma testu: Testovací holení prováděli muži za dohledu manažera testu ve výzkumném institutu. Při holení v režimu rozdělení tváře si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí vylepšené verze holicího strojku Philips Series 9000. Následující den byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Manažer testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po oholení každý účastník testu hodnotil pomocí elektronického dotazníku následující atributy holení pro obě poloviny tváře: důkladnost, rychlost (účinnost), odstraňování zbytkových vousů a šetrnost k pokožce před holením a po něm.
Výsledky: Holicí strojek Braun Series 9 byl s ohledem na (mimo jiné) následující atributy holení hodnocen značně lépe než vylepšená verze stroku Philips Series 9000 jak na jednodenním strništi, tak na třídenním strništi důkladnost (95% úroveň spolehlivosti na jednodenním strništi / 99% úroveň spolehlivosti na třídenním strništi), rychlost (99% úroveň spolehlivosti u obou typů strnišť) a měřená doba holení (99% úroveň spolehlivosti u obou typů strnišť) – Odstraňování zbytkových vousů (95% úroveň spolehlivosti) a rovněž spokojenost s holením (99% úroveň spolehlivosti) byly v případě třídenního strniště hodnoceny jako výrazně lepší. Z hlediska šetrnosti k pokožce byly oba holicí strojky hodnoceny stejně.

Studie 2

Porovnání holicích strojků Braun Series 9 a vylepšené verze Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9A) ve spotřebitelském testu (test č. M165004)

Cíl testu:

Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a vylepšené verze Panasonic Lamdash 5 v uživatelském testu. Test se zaměřoval na měření doby holení a subjektivní vnímání účastníků testu, pokud jde o výsledek holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu:

Místo konání: ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung ve Stuttgartu
Časový rámec: 2. března 2016 až 8. dubna 2016
Účastníci testu: 100 hladce oholených mužů ve věku od 18 do 65 let, kteří se holí alespoň třikrát až čtyřikrát týdně a jsou ochotni za holicí strojek utratit 150 eur.
Všichni účastníci doma používali holicí strojek s lineárním oscilačním systémem. Test byl prováděn u mužů s třídenním strništěm a jednodenním strništěm.
Forma testu: Testovací holení prováděli muži za dohledu manažera testu ve výzkumném institutu. Při holení v režimu rozdělení tváře si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Series 9 a druhou polovinu pomocí vylepšené verze holicího strojku Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9A). Následující den byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Manažer testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po oholení všichni účastníci testu hodnotili pomocí elektronického dotazníku následující atributy holení pro obě poloviny tváře: důkladnost, rychlost (účinnost), odstraňování zbytkových vousů a šetrnost k pokožce před holením a po něm.
Výsledky: V atributech holení, jako je rychlost (účinnost), důkladnost a přizpůsobení problémovým oblastem a rovněž měřená doba holení, byl na třídenním strništi holicí strojek Braun Series 9 významně ohodnocen lépe (95% úroveň spolehlivosti) než vylepšená verze strojku Panasonic Lamdash 5. Na jednodenním strništi byly oba holicí strojky hodnoceny stejně, pokud jde o atributy důkladnosti a rychlosti (účinnosti). Šetrnost k pokožce a také odstraňování zbytkových vousů v problémových oblastech byly u obou strojků pro obě délky vousů hodnoceny stejně.

Studie 3

Porovnání holicích strojků Braun Series 9 a Remington HyperFlex Pro XR 1370 ve spotřebitelském testu (test č. M 135113)

Cíl testu:

Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a Remington HyperFlex Pro XR1370 v uživatelském testu. Test se zaměřoval na měření doby holení a subjektivní vnímání účastníků testu, pokud jde o výsledek holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu:

Místo konání: ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung ve Stuttgartu
Časový rámec: 11. listopadu až 15. listopadu 2013
Účastníci testu: 103 hladce oholených mužů ve věku od 25 do 60 let, kteří se holí alespoň třikrát týdně a jsou ochotni za holicí strojek utratit 130 eur.
Ve skupině těchto mužů používalo 50 % rotační holicí systém a 50 % lineární oscilační holicí systém. Test byl prováděn u mužů s třídenním strništěm.
Forma testu: Testovací holení prováděli muži za dohledu manažera testu ve výzkumném institutu. Při holení v režimu rozdělení tváře si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Braun Series 9 a druhou polovinu pomocí vylepšené verze holicího strojku Remington HyperFlex. Následující den byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Manažer testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po oholení všichni účastníci testu hodnotili pomocí elektronického dotazníku následující atributy holení pro obě poloviny tváře: důkladnost, rychlost (účinnost), odstraňování zbytkových vousů a šetrnost k pokožce před holením a po něm.
Výsledky: V případě atributů holení jako důkladnost, rychlost (účinnost), odstraňování zbytkových vousů a šetrnost k pokožce před holením a po něm byl holicí strojek Braun Series 9 významně hodnocen v případě třídenního strniště lépe (95% hladina spolehlivosti) než Remington HyperFlex. Platí to i pro hodnocení těchto atributů v problémových oblastech. Měřená doba holení pro každou polovinu tváře je při holení pomocí strojku Braun Series 9 významně kratší než v případě holení se strojkem Remington HyperFlex.

Studie 4

Porovnání holicích strojků Braun Series 9 a Remington SmartEdge Pro XF 8700 ve spotřebitelském testu (test č. 155015)

Cíl testu:

Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků Braun Series 9 a Remington SmartEdge Pro v uživatelském testu. Test se zaměřoval na měření doby holení a subjektivní vnímání účastníků testu, pokud jde o výsledek holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu:

Místo konání: ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung ve Stuttgartu
Časový rámec: 9. března až 2. dubna 2015
Účastníci testu: 52 hladce oholených mužů ve věku od 18 do 65 let, kteří se holí alespoň třikrát týdně a jsou ochotni za holicí strojek utratit 130 eur.
Všichni účastníci již doma používali holicí strojek s lineárním oscilačním systémem. Test byl prováděn u mužů s třídenním strništěm a jednodenním strništěm.
Forma testu: Testovací holení prováděli muži za dohledu manažera testu ve výzkumném institutu. Při holení v režimu rozdělení tváře si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku Series 9 a druhou polovinu pomocí vylepšené verze holicího strojku Remington SmartEdge Pro. Následující den byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Manažer testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po oholení všichni účastníci testu hodnotili pomocí elektronického dotazníku následující atributy holení pro obě poloviny tváře: důkladnost, rychlost (účinnost), odstraňování zbytkových vousů a šetrnost k pokožce před holením a po něm.
Výsledky: V případě atributů holení jako důkladnost, rychlost (účinnost), odstraňování zbytkových vousů a šetrnost k pokožce před holením a po něm byl holicí strojek Braun Series 9 hodnocen značně lépe (95% úroveň spolehlivosti) v případě[2]třídenního strniště i jednodenního strniště[2] než strojek Remington SmartEdge Pro. Platí to i pro hodnocení těchto atributů v problémových oblastech. Měřená doba holení pro každou polovinu tváře je při holení pomocí strojku Braun Series 9 rovněž významně kratší než v případě holení se strojkem Remington Smart Edge Pro.

Studie 5

Objektivní hodnocení účinnosti holení holicího strojku „Braun Series 9“ a strojku „Philips Series 9000“ (test č.: 235_CD_314E)

Cíl testu:

Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu:

Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu
Test realizovala: Marktforschungsagentur SEICKEL [agentura pro výzkum trhu SEICKEL], Frankfurt
Časový rámec: 15. 9. 2014 až 2. 10. 2014
Účastníci testu: 22 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 23 do 49 let bez vousů, kteří se holí na sucho alespoň pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než čtyři roky a nový stojí nejméně 150 eur. Účastníci testu byli rozděleni tak, že 50 % bylo uživateli rotačního holicího systému a 50 % uživateli oscilačního holicího systému, neboť jeden z porovnávaných holicích strojků využívá rotační holicí systém („Philips Series 9000“) a jeden z nich oscilační holicí systém („Braun Series 9“). Test byl prováděn na třídenním strništi.
Způsob měření: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora.
Parametr měření: Během holení bylo hodnoceno odstranění třídenního strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Je-li holicí strojek účinnější, zanechává po stejné době holení kratší vousy a celkově méně vousů; hodnota měření ve velké míře klesá. Podobá se to vizuálnímu dojmu spotřebitele. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány.
Forma testu: Manažer testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Philips Series 9000“. Následující den testu byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Po 15 vteřinách a po 30 vteřinách bylo holení přerušeno za účelem změření odstranění vousů.
Výsledky: „Braun Series 9“ odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než „Philips Series 9000“.

Studie 6

Objektivní hodnocení účinnosti holení pomocí holicích strojků „Braun Series 9“ a „Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65“ (test č.: 237_CS_314E)

Cíl testu:

Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu:

Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu
Test realizovala: Agentura pro výzkum trhu SEICKEL, Frankfurt
Časový rámec: 19. 10. 2014 až 29. 10. 2014
Účastníci testu: 28 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 22 do 47 let bez vousů, kteří se holí na sucho alespoň pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než čtyři roky a nový stojí nejméně 150 eur. Všichni účastníci testu jsou uživatelé oscilačního systému, neboť oba testované holicí strojky využívají oscilační systémy. Test byl prováděn na třídenním strništi.
Způsob měření: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora.
Parametr měření: Během holení bylo hodnoceno odstranění třídenního strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Je-li holicí strojek účinnější, zanechává po stejné době holení kratší vousy a celkově méně vousů; hodnota měření ve velké míře klesá. Podobá se to vizuálnímu dojmu spotřebitele. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány.
Forma testu: Manažer testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Panasonic Lamdash 5“. Následující den testu byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Po 15 vteřinách a po 30 vteřinách bylo holení přerušeno za účelem změření odstranění vousů.
Výsledky: „Braun Series 9“ odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než „Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65“.

Studie 7

Objektivní měření účinnosti holicího strojku „Braun Series 9“ a „Remington HyperFlex Pro XR1370“ (test č.: 217_CS_413S)

Cíl testu:

Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu:

Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu
Test realizovala: Agentura pro výzkum trhu SEICKEL, Frankfurt
Časový rámec: 14. 11. 2013 až 26. 11. 2013
Účastníci testu: 24 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 22 do 49 let bez vousů, kteří se holí na sucho alespoň pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než čtyři roky a nový stojí nejméně 150 eur. Účastníci testu byli rozděleni tak, že 50 % bylo uživateli rotačního holicího systému a 50 % uživateli oscilačního holicího systému, neboť jeden z porovnávaných holicích strojků využívá rotační holicí systém („Remington HyperFlex Pro“) a jeden z nich oscilační holicí systém („Braun Series 9“). Test byl prováděn na třídenním strništi.
Způsob měření: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora.
Parametr měření: Během holení bylo hodnoceno odstranění třídenního strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Je-li holicí strojek účinnější, zanechává po stejné době holení kratší vousy a celkově méně vousů; hodnota měření ve velké míře klesá. Podobá se to vizuálnímu dojmu spotřebitele. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány.
Forma testu: Manažer testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Remington HyperFlex Pro“. Následující den testu byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Po 15 vteřinách a po 45 vteřinách bylo holení přerušeno za účelem měření.
Výsledky: „Braun Series 9“ odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než „Remington HyperFlex Pro“.