Garance vrácení peněz 60 dní s Braun

NAKUPUJTE DÁRKY ZCELA BEZ RIZIKA!

Děkujeme vám, že jste zvolili prvotřídní kvalitu a výkon značky Braun. Koupili jste výrobek prémiové kvality ať již prosebe, nebo pro své blízké. Výrobky Braun mají perfektní design a vysokou kvalitou, která zaručuje dlouholeté používání.

Jsme si jisti, že naše výrobky mají tu nejvyšší kvalitu, přesto chápeme, že každý má své potřeby a svá očekávání. Pokuddojde k situaci, že nejste s výrobkem Braun zakoupeným v období platnosti akce spokojeni, máte možnost jej do 60 dníod data nákupu vrátit. Výrobek vraťte v originálním obalu spolu s tímto kuponem na adresu uvedenou níže a my vámvrátíme cenu, za kterou jste výrobek zakoupili. Cena nesmí být v rozporu s podmínkami této akce.

Ritual Communication s.r.o.,Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká republika,
tel.: + 420 221 804 335, e-mail: spotrebitel.im@pg.com.

1. Do této propagační akce 60 dní záruka vrácení peněz jsou zařazeny tyto výrobky Braun (Pánské holicístrojky Series 9, Series 7, Series 5 a Series 5 WaterFlex, Epilátory Silk epil 9, Silk epil 7 a Silk epil 5, Dámskéobličejové epilátory s čisticím kartáčkem Braun FaceSpa, výrobky na trvalé odstranění chloupků Silk-expertIPL a výrobky z péče o vlasy Braun Satin Hair 7 a Satin Hair 5 – kategorie výrobku je vždy uvedena na obalu)distribuované pořadatelem na území České republiky a zakoupené od 1. 7. 2017.

2. Vrácené zboží musí být kompletní a nepoškozené, zabalené v původním obalu a musí být přiložen originálnídoklad o koupi s vyznačeným datem nákupu (kopie nelze uznat) a potvrzený záruční list. V případě, že byz jakéhokoliv důvodu nebylo vrácení výrobku akceptováno, bude výrobek spolu s pokladním dokladema záručním listem vrácen na vaši adresu.

3. Výrobky zařazené do této akce je možné vrátit do 60 dní od data nákupu. Rozhodující je datum podání vašízásilky potvrzené poštou na poštovní průvodce.

4. Váš požadavek na vrácení peněz bude zpracován nejpozději do 28 dnů od data přijetí výrobku,a to formou poštovní poukázky na adresu, kterou uvedete v zásilce, nebo poukázáním na bankovní účetudaný spotřebitelem.

5. Propagační akce se týká pouze zákazníků v maloobchodě, nemohou ji využívat obchodnípartneři, kteří výrobek zakoupí za účelem dalšího prodeje.

6. Výše vrácených finančních prostředků za výrobek nepřesáhne průměrnou výši maloobchodní ceny zavýrobek ve třech největších maloobchodních řetězcích v ČR, ve kterých je výrobek v prodeji. Vrácenímpeněz se rozumí odkup výrobku společností ORBICO s.r.o. (dále jen Orbico) od spotřebitele a zaplacenímkupní ceny za shodnou cenu, za kterou výrobek koupil v ČR, vždy za podmínek uvedených na tomto letáku.Vlastnické právo k výrobku nabývá Orbico uhrazením kupní ceny za výrobek. Na vrácení peněz není právnínárok, Orbico je oprávněno vrácení peněz (odkup výrobku) od spotřebitele odmítnout a produkt zaslat zpětspotřebiteli. Podmínky akce či její trvání lze ze strany Orbica měnit.

7. Společnosti ORBICO s.r.o. a Ritual Communication s.r.o., neodpovídají za poštou ztracené nebo opožděnědoručené balíky, za nekompletní či nečitelné zásilky. Potvrzení o odeslání výrobku poštou není považovánoza jeho doručení společnosti Ritual communication. Z tohoto důvodu doporučujeme spotřebitelům zásilkuna poště pojistit proti ztrátě.

8. Poštovní složenkou nebo převodem na Český bankovní účet bude poukázána částka, která je uvedenána dokladu o koupi.

9. Předpokladem pro vrácení peněz je dodržení podmínek uvedených v letáku.

10.Podmínky propagační akce se nijak nedotýkají zákonných práv zákazníka.

11. Pořadatelem propagační akce je společnost ORBICO s.r.o., IČ:058 99 664, Vinohradská 1597/174,130 00, Praha 3, Česká republika.

12.Úplné znění oficiálních pravidel propagační akce je k dispozici u pořadatele nebo na internetové stránce www.braun.com/cz