Series 9 – Výsledky studie

Series 9 – Výsledky studie

pro doložení tvrzení „Nejúčinnější a nejpohodlnější holení / holicí strojek na světě, testováno na třídenním strništi“.

Bylo provedeno celkem sedm různých studií, které potvrzují tato reklamní sdělení: „Nejúčinnější a nejpohodlnější holicí strojek na světě“ nebo „Nejúčinnější a nejpohodlnější holení na světě“.
Čtyři studie (níže označované jako studie 1–4) realizoval ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung [ipi institut pro výzkum produktů a trhu] ve Stuttgartu. Tento institut realizoval testy se subjektivním hodnocením ze strany spotřebitelů holicího strojku „Braun Series 9“ v porovnání se čtyřmi různými konkurenčními holicími strojky.
Ve třech dalších studiích (níže označovaných jako studie 5-7) se pomocí optického procesu měření objektivně hodnotila účinnost holení pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ na třídenním strništi, opět v porovnání se třemi konkurenčními produkty. Podrobný popis jednotlivých studií naleznete níže.
Termín „účinnost holení“ odkazuje na množství vousů, které holicí strojek odstraní při jednom tahu / za jednotku času; „šetrnost k pokožce“ odkazuje na to, jak malé podráždění nastane během a po holení.

Mezi testovanými konkurenčními přístroji byly prémiové holicí strojky následujících konkurenčních značek: Philips, Panasonic a Remington – včetně dvou rotačních holicích systémů („Philips Series 9000“ a „Remington HyperFlex“) a dvou oscilačních holicích systémů („Panasonic Lamdash 5“ a „Remington SmartEdge Pro“). „Braun Series 9“ je holicí strojek s oscilačním holicím systémem.

Studie 1

Porovnání holicích strojků „Braun Series 9“ a „Philips Series 9000 (s9731)“ ve spotřebitelském testu (test ipi č.: M145092)

Cíl testu:

Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků „Braun Series 9“ a „Philips Series 9000“ v uživatelském testu. Test se zaměřoval na měření doby holení a subjektivní názor účastníků testu, pokud jde o výsledek holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu:

Místo konání: Studio spotřebitelských testů v institutu ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung, Stuttgart
Časový rámec: 3. 11. 2014 až 2. 2. 2015
Účastníci testu: 100 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 20 do 60 let bez vousů, kteří se holí alespoň pětkrát týdně a jsou ochotni vydat za nový holicí strojek nejméně 150 eur. Účastníci testu byli rozděleni tak, že 50 % bylo uživateli rotačního holicího systému a 50 % uživateli oscilačního holicího systému, neboť jeden z porovnávaných holicích strojků využívá rotační holicí systém („Philips Series 9000“) a jeden z nich oscilační holicí systém („Braun Series 9“). Test byl prováděn za účasti 100 mužů s třídenním strništěm a 24hodinovým strništěm.
Forma testu: Za dohledu manažera testu muži prováděli testovací holení. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Philips Series 9000“. Následující den byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Manažer testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po oholení každý účastník testu hodnotil atributy holení pro obě poloviny tváře pomocí elektronického dotazníku, který obsahoval údaje o: „důkladnosti“, „rychlosti (účinnosti)“, „odstraňování zbytkových vousů“ a „šetrnosti k pokožce před holením a po něm“. Test rovněž zahrnoval holicí strojek „Braun Series 7“, který byl porovnáván se strojkem „Philips Series 9000“.
Výsledky: U všech atributů holení souvisejících s „důkladností“, „rychlostí (účinností)“ a „odstraňováním zbytkových vousů“ na třídenním strništi i na 24hodinovém strništi byl holicí strojek „Braun Series 9“ hodnocen výrazně lépe (úroveň spolehlivosti: 99 %) než holicí strojek „Philips Series 9000“. „Braun Series 9“ vítězí také ve všech aspektech týkajících se šetrnosti k pokožce během holení a po oholení na třídenním strništi (významnost minimálně 95 %). Hodnocení všech těchto atributů platí i pro problémové zóny. Měřená doba holení na polovině tváře je výrazně kratší při holení třídenního strniště s holicím strojkem „Braun Series 9“ než s holicím strojkem „Philips Series 9000,“ konkrétně 117 vteřin („Braun Series 9“) v porovnání se 138 vteřinami („Philips Series 9000“).

Studie 2

Porovnání holicích strojků „Braun Series 9“ a „Panasonic Lamdash 5 (ES-LV65-s5)“ ve spotřebitelském testu (test ipi č.: M135114)

Cíl testu:

Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků „Braun Series 9“ a „Panasonic Lamdash 5“ v uživatelském testu. Test se zaměřoval na měření doby holení a subjektivní názor účastníků testu, pokud jde o výsledek holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu:

Místo konání: Studio spotřebitelských testů v institutu ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung, Stuttgart
Časový rámec: 18. 11. 2013 až 22. 11. 2013
Účastníci testu: 101 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 18 do 65 let bez vousů, kteří se holí alespoň třikrát týdně a jsou ochotni vydat za holicí strojek nejméně 150 eur. Všichni účastníci testu jsou uživatelé holicího strojku s oscilačním systémem, neboť oba testované holicí strojky využívají oscilační systémy. Test byl prováděn pouze na třídenním strništi.
Forma testu: Za dohledu manažera testu muži prováděli testovací holení. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Panasonic Lamdash 5“. Následující den byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Manažer testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po oholení každý účastník testu hodnotil atributy holení pro obě poloviny tváře pomocí elektronického dotazníku, který obsahoval údaje o: „důkladnosti“, „rychlosti (účinnosti)“, „odstraňování zbytkových vousů“ a „šetrnosti k pokožce před holením a po něm“.
Výsledky: Pokud jde o všechny atributy holení, tedy „důkladnost“, „rychlost (účinnost)“, „odstraňování zbytkových vousů“ i „šetrnost“ k pokožce před a po holení třídenního strniště, holicí strojek „Braun Series 9“ byl hodnocen výrazně lépe (úroveň významnosti: minimálně 95 %) než „Panasonic Lamdash 5“. Platí to i pro hodnocení těchto atributů v problémových zónách. Měřená doba holení na polovině tváře je výrazně kratší při holení třídenního strniště s holicím strojkem „Braun Series 9“ než s holicím strojkem „Panasonic Lamdash 5,“ konkrétně 119 vteřin („Braun Series 9“) v porovnání se 127 vteřinami („Panasonic Lamdash 5“).

Studie 3

Porovnání holicích strojků „Braun Series 9“ a „Remington HyperFlex Pro XR 1370“ ve spotřebitelském testu (test ipi č.: M135113)

Cíl testu:

Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků „Braun Series 9“ a „Remington HyperFlex Pro XR1370“ v uživatelském testu. Test se zaměřoval na měření doby holení a subjektivní názor účastníků testu, pokud jde o výsledek holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu:

Místo konání: Studio spotřebitelských testů v institutu ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung, Stuttgart
Časový rámec: 11. 11. 2013 až 15. 11. 2013
Účastníci testu: 103 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 25 do 60 let bez vousů, kteří se holí alespoň třikrát týdně a jsou ochotni vydat za holicí strojek nejméně 150 eur. Účastníci testu byli rozděleni tak, že 50 % bylo uživateli rotačního holicího systému a 50 % uživateli oscilačního holicího systému, neboť jeden z porovnávaných holicích strojků využívá rotační holicí systém („Remington HyperFlex Pro XR1370“) a jeden z nich oscilační holicí systém („Braun Series 9“). Test byl prováděn pouze na třídenním strništi.
Forma testu: Za dohledu manažera testu muži prováděli testovací holení. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Remington HyperFlex“. Následující den byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Manažer testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po oholení každý účastník testu hodnotil atributy holení pro obě poloviny tváře pomocí elektronického dotazníku, který obsahoval údaje o: „důkladnosti“, „rychlosti (účinnosti)“, „odstraňování zbytkových vousů“ a „šetrnosti k pokožce před holením a po něm“.
Výsledky: U všech atributů holení souvisejících s „důkladností“, „rychlostí (účinností)“, „odstraňováním zbytkových vousů“ a „šetrností“ k pokožce před holením a po holení třídenního strniště i 24hodinového strniště byl holicí strojek „Braun Series 9“ hodnocen výrazně lépe (úroveň spolehlivosti: 99 %) než holicí strojek „Remington HyperFlex“. Platí to i pro hodnocení těchto atributů v problémových zónách. Měřená doba holení na polovině tváře je výrazně kratší při holení třídenního strniště s holicím strojkem „Braun Series 9“ než s holicím strojkem „Remington HyperFlex,“ konkrétně 115 vteřin („Braun Series 9“) v porovnání se 135 vteřinami („Remington HyperFlex“).

Studie 4

Porovnání holicích strojků „Braun Series 9“ a „Remington SmartEdge Pro XF 8700“ ve spotřebitelském testu (test ipi č. M155015)

Cíl testu:

Porovnání výsledků holení a šetrnosti k pokožce holicích strojků „Braun Series 9“ a „Remington SmartEdge Pro“ v uživatelském testu. Test se zaměřoval na měření doby holení a subjektivní názor účastníků testu, pokud jde o výsledek holení a šetrnost k pokožce.

Popis testu:

Místo konání: Studio spotřebitelských testů v institutu ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung, Stuttgart
Časový rámec: 9. 3. 2015 až 2. 4. 2015
Účastníci testu: 52 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 18 do 65 let bez vousů, kteří se holí alespoň třikrát týdně a jsou ochotni vydat za holicí strojek nejméně 130 eur. Všichni účastníci testu jsou uživatelé holicího strojku s oscilačním systémem, neboť oba testované holicí strojky využívají oscilační systémy. Test byl prováděn za účasti 52 mužů s třídenním strništěm a 24hodinovým strništěm.
Forma testu: Za dohledu manažera testu muži prováděli testovací holení. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Remington Smart Edge Pro“. Následující den byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Manažer testu měřil dobu holení poloviny tváře. Po oholení každý účastník testu hodnotil atributy holení pro obě poloviny tváře pomocí elektronického dotazníku, který obsahoval údaje o: „důkladnosti“, „rychlosti (účinnosti)“, „odstraňování zbytkových vousů“ a „šetrnosti k pokožce před holením a po něm“.
Výsledky: U všech atributů holení souvisejících s „důkladností“, „rychlostí (účinností)“, „odstraňováním zbytkových vousů“ a „šetrností“ k pokožce před holením a po holení třídenního strniště i 24hodinového strniště byl holicí strojek „Braun Series 9“ hodnocen výrazně lépe (úroveň spolehlivosti: 99 %) holicí strojek „Remington Smart Edge Pro“. Platí to i pro hodnocení těchto atributů v problémových zónách. Měřená doba holení na polovině tváře je výrazně kratší při holení třídenního strniště s holicím strojkem „Braun Series 9“ než s holicím strojkem „Remington Smart Edge Pro“, konkrétně 106 vteřin („Braun Series 9“) v porovnání se 129 vteřinami („Remington Smart Edge Pro“).

Studie 5

Objektivní hodnocení účinnosti holení holicího strojku „Braun Series 9“ a strojku „Philips Series 9000“ (test č.: 235_CD_314E)

Cíl testu:

Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu:

Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu
Test realizovala: Marktforschungsagentur SEICKEL [agentura pro výzkum trhu SEICKEL], Frankfurt
Časový rámec: 15. 9. 2014 až 2. 10. 2014
Účastníci testu: 22 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 23 do 49 let bez vousů, kteří se holí na sucho alespoň pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než čtyři roky a nový stojí nejméně 150 eur. Účastníci testu byli rozděleni tak, že 50 % bylo uživateli rotačního holicího systému a 50 % uživateli oscilačního holicího systému, neboť jeden z porovnávaných holicích strojků využívá rotační holicí systém („Philips Series 9000“) a jeden z nich oscilační holicí systém („Braun Series 9“). Test byl prováděn na třídenním strništi.
Způsob měření: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora.
Parametr měření: Během holení bylo hodnoceno odstranění třídenního strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Je-li holicí strojek účinnější, zanechává po stejné době holení kratší vousy a celkově méně vousů; hodnota měření ve velké míře klesá. Podobá se to vizuálnímu dojmu spotřebitele. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány.
Forma testu: Manažer testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Philips Series 9000“. Následující den testu byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Po 15 vteřinách a po 30 vteřinách bylo holení přerušeno za účelem změření odstranění vousů.
Výsledky: „Braun Series 9“ odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než „Philips Series 9000“.

Studie 6

Objektivní hodnocení účinnosti holení pomocí holicích strojků „Braun Series 9“ a „Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65“ (test č.: 237_CS_314E)

Cíl testu:

Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu:

Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu
Test realizovala: Agentura pro výzkum trhu SEICKEL, Frankfurt
Časový rámec: 19. 10. 2014 až 29. 10. 2014
Účastníci testu: 28 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 22 do 47 let bez vousů, kteří se holí na sucho alespoň pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než čtyři roky a nový stojí nejméně 150 eur. Všichni účastníci testu jsou uživatelé oscilačního systému, neboť oba testované holicí strojky využívají oscilační systémy. Test byl prováděn na třídenním strništi.
Způsob měření: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora.
Parametr měření: Během holení bylo hodnoceno odstranění třídenního strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Je-li holicí strojek účinnější, zanechává po stejné době holení kratší vousy a celkově méně vousů; hodnota měření ve velké míře klesá. Podobá se to vizuálnímu dojmu spotřebitele. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány.
Forma testu: Manažer testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Panasonic Lamdash 5“. Následující den testu byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Po 15 vteřinách a po 30 vteřinách bylo holení přerušeno za účelem změření odstranění vousů.
Výsledky: „Braun Series 9“ odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než „Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65“.

Studie 7

Objektivní měření účinnosti holicího strojku „Braun Series 9“ a „Remington HyperFlex Pro XR1370“ (test č.: 217_CS_413S)

Cíl testu:

Objektivní porovnání, jak účinně testované holicí strojky odstraňují třídenní strniště.

Popis testu:

Místo konání: CPRC (Consumer & Product Research Center) v Kronbergu
Test realizovala: Agentura pro výzkum trhu SEICKEL, Frankfurt
Časový rámec: 14. 11. 2013 až 26. 11. 2013
Účastníci testu: 24 mužů, kteří byli k testu přijímáni na základě následujících kritérií:
Muži ve věku od 22 do 49 let bez vousů, kteří se holí na sucho alespoň pětkrát týdně a používají doma holicí strojek, který není starší než čtyři roky a nový stojí nejméně 150 eur. Účastníci testu byli rozděleni tak, že 50 % bylo uživateli rotačního holicího systému a 50 % uživateli oscilačního holicího systému, neboť jeden z porovnávaných holicích strojků využívá rotační holicí systém („Remington HyperFlex Pro“) a jeden z nich oscilační holicí systém („Braun Series 9“). Test byl prováděn na třídenním strništi.
Způsob měření: Za pomoci zvětšovacího skla byly před holením a ve stanovenou dobu po oholení pořízeny fotografie pleti na tváři. Měřicí systém automaticky stanovil počet vousů a viditelnou délku vousů při pohledu shora.
Parametr měření: Během holení bylo hodnoceno odstranění třídenního strniště. Hodnota měření je součet všech naměřených délek vousů. Je-li holicí strojek účinnější, zanechává po stejné době holení kratší vousy a celkově méně vousů; hodnota měření ve velké míře klesá. Podobá se to vizuálnímu dojmu spotřebitele. Výsledky obou testovaných holicích strojků jsou v testované skupině statisticky porovnávány.
Forma testu: Manažer testu ve společnosti Seickel dohlížel na testovací holení a v testovacím středisku prováděl měření. Holení se provádělo formou rozdělení tváře, což znamená, že si muži holili jednu polovinu tváře pomocí holicího strojku „Braun Series 9“ a druhou polovinu pomocí strojku „Remington HyperFlex Pro“. Následující den testu byly strojky vyměněny a každý z nich byl použit na opačnou polovinu tváře. Po 15 vteřinách a po 45 vteřinách bylo holení přerušeno za účelem měření.
Výsledky: „Braun Series 9“ odstraňuje vousy třídenního strniště výrazně účinněji (úroveň spolehlivosti 95 %) než „Remington HyperFlex Pro“.